Gras en maïs groeien het beste in een bodem die niet te zuur is. De zuurtegraad van een bodem wordt uitgedrukt in pH. Hoe zuurder de grond, hoe lager de pH. De streefwaarde naar de pH volgens diverse grondanalysebureaus ligt voor een bodem voor grasland tussen de 6 en 6,5. Voor maïs ligt deze tussen de 6 en 7.


Van nature zijn er in Nederland veel grondsoorten die een te lage pH hebben, waardoor de stikstof- en fosfaatbenutting negatief beïnvloed wordt. De grond kan daarom geen optimale opbrengsten leveren. Laat daarom periodiek een grondmonster nemen en de pH analyseren.


Is de pH bijvoorbeeld slechts 4,0 in plaats van 6,4 dan kan de gewasopbrengst gemakkelijk met tien tot twintig procent dalen. Door te bekalken kunnen we dit voorkomen. Wilt u de pH-waarde van uw perceel weten? Lever dan bij ons uw grondmonster in, dan kunnen wij voor u kosteloos de zuurtegraad analyseren. Na deze analyse kunnen we in overleg de gewenste bekalking voor u uitvoeren.

 

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to open the API call URL: 0 could not connect to the host "api.flickr.com""